LOADING

Type to search

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΡΘΡΑ

Κάλεσμα από τις μετανάστριες του Ελαιώνα | Solidarity with Migrants

Kείμενο των μεταναστριών από τον Ελαιώνα για τον αγώνα και τις διεκδικήσεις τους (scroll for english)
Το κείμενο μεταφράστηκε στα ελληνικά από αλληλέγγυους/ες που συμμετέχουν στον αγώνα
”Προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότη Μηταράκη
Προς το Δήμο των Αθηνών και το δήμαρχο Κώστα Μπακογιάννη
Προς τον επικεφαλής του IOM Ελλάδος Gianluca Rocco
Προς τα ελληνικά πολιτικά κόμματα, την κοινωνία των πολιτών και τον Τύπο
Εμείς, οι άνθρωποι, οι οικογένειες, οι αιτούντες άσυλο του προσφυγικού camp του Ελαιώνα, εκφράζουμε με την παρούσα επιστολή τα αιτήματά μας, τα οποία είναι:
1.Η διακοπή κάθε προσπάθειας να κλείσει το camp του Ελαιώνα.
2.Η διακοπή κάθε προσπάθειας εξαναγκαστικής εκτόπισης των κατοίκων του camp.
3.Η δέσμευση από το Δήμο των Αθηνών και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, να βεβαιώσουν ότι οι υπηρεσίες υποστήριξης που παρέχονται από τους οργανισμούς και τους κοινωνικούς λειτουργούς που δραστηριοποιούνται στο camp δεν πρόκειται να διακοπούν.
4.Η δέσμευση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου να εγγυηθεί την απολαβή του επιδόματος στους κατοίκους του camp, που θεμελιώνεται στο πρόγραμμα Εστία
5.Η δέσμευση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να βεβαιώσει πως οι άνθρωποι που μεταφέρονται από προσφυγικά camps σε στεγαστικά προγράμματα υπό το πρόγραμμα Εστία τους τελευταίους μήνες δεν θα εξαναγκαστούν να αφήσουν τα σπίτια τους πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών ασύλου τους.
Όταν φτάσαμε στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, δραπετεύσαμε από ένα περιβάλλον σύγκρουσης, βίας, δίωξης. Εδώ φέραμε την ελπίδα μας ότι θα μπορούμε να αρχίσουμε μια νέα ζωή, για εμάς και τα παιδιά μας, εν ειρήνη.
Αλλά οι ελληνικές Αρχές δεν μας βλέπουν ως ανθρώπινα όντα που εξαναγκάστηκαν να τραπούν σε φυγή: βλέπουνε σε εμάς ένα πρόβλημα που πρέπει να κρύψουν, παίρνοντάς μας μακριά από τα μάτια των Ελλήνων πολιτών, κλείνοντάς μας σε camps μακριά από τις πόλεις, μακριά από το υπόλοιπο της κοινωνίας.
Το δικαίωμα στην υγεία δεν διασφαλίζεται σε αυτά τα camps, όπως και το δικαίωμα της εκπαίδευσης των παιδιών, όπως και το δικαίωμα ζήσουμε ως ελεύθερα ανθρώπινα όντα. Για αυτούς και αυτές, των οποίων η αίτηση ασύλου έχει απορριφθεί, οι συνθήκες διαβίωσής τους είναι ακόμα χειρότερες, καθώς αναγκάζονται να δουλέψουν σε συνθήκες εκμετάλλευσης και εκβιασμού, αδυνατώντας να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας όταν αρρωσταίνουν, ρισκάροντας καθημερινά να απελαθούν στις ίδιες χώρες από τις οποίες είχαν δραπετεύσει, επειδή η ζωή τους ήδη βρισκόταν σε κίνδυνο.
Αλλά εμείς ξέρουμε ότι οι Έλληνες δεν είναι όσο ρατσιστές είναι η κυβέρνησή τους. Τους ζητάμε να δείξουν την αλληλεγγύη τους, και να στηρίξουν τον αγώνα μας να ζήσουν μαζί, ελεύθεροι/ες και ίσοι/ες.
Προκειμένου να δείξουμε την αποφασιστικότητά μας, καλούμε λοιπόν σε διαδήλωση τη Τρίτη 28 Ιουνίου στις 6 μ.μ., η οποία θα ξεκινήσει από τις πύλες του camp του Ελαιώνα και θα κατευθυνθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, όπου αναμένουμε να γίνουμε δεκτοί/ες.
Αθήνα 25.06.2022
Για να εκφράσουμε την αλληλεγγύη στον αγώνα, παρακαλούμε στείλτε μας email στο Support_eleonas@proton.me”
To the Minister of Migration and Asylum Notis Mitarachi
To the Municipality of Athens and its mayor Kostas Bakoyannis
To the IOM Greek Chief of Mission Gianluca Rocco
To the Greek political parties, civil society and to the press
We, the people, the families, the asylum seekers of the refugee camp of Eleonas, express in the present letter our demands:
1. The interruption of any attempt to close Eleonas camp.
2. The interruption of any attempt to forcibly displace the inhabitants of the camp.
3. The commitment by the Municipality of Athens and by the Ministry of Migration and Asylum, to ensure that the support activities carried out by the organizations and the social workers operating in the camp are not to be interrupted.
4. The commitment by the Ministry of Migration and Asylum to guarantee the enjoyment of the Cash Assistance for the inhabitants of the camp, as established by the Estia program.
5. The commitment by the Ministry of Migration and Asylum to ensure that people transferred from refugee camps to housing projects under the Estia program over the last few months will not be forced to leave their homes before completing their asylum procedures.
When we arrived in Greece, in Europe, we were fleeing conflict, violence, persecution. Here we brought our hope of being able to start a new life, for us and for our children, in peace.
But the Greek authorities do not see in us human beings forced to flee: they see in us a problem to hide, taking us away from the eyes of greek citizens, closing us in camps far from the cities, far from the rest of the society.
The right to health is not guaranteed in these camps, as it is the right to education for our children, as it is the right to live as free human beings. For those whose asylum application has been rejected, their living conditions are even worse, forced to work in conditions of exploitation and blackmail, unable to access health facilities when sick, risking everyday to be deported to the same countries they had to flee because their life was already in danger.
But we know that the Greeks are not racist like their government. We ask them to show their solidarity, and to support our struggle to live together, free and equal.
In order to demonstrate our determination, we therefore call a demonstration on Tuesday 28 June at 6p.m, which will start from the gates of the Eleonas camp and will go to the Ministry of Immigration and Asylum, where we therefore expect to be received.
Athens 25.06.2022
To express solidarity to our struggle, please write us an email at:
support_eleonas@proton.me

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *